Installatie CV | Nieuwbouw

De installatie van een centrale verwarming in recent gebouwde huizen of nieuwbouwoningen...
't is kinderspel voor een vakman.
En DC Services is zo'n CV-installateur vakman!

Installateur centrale verwarming

Ik installeer het volledige centrale verwarmingsysteem bij nieuwbouwen of nog af te werken woningen.
Volledig volgens schema, worden de waterleidingen aangelegd, radiators en verwarmingsketel aangesloten.

Daar een maximale kwaliteit en service wordt nagestreefd, neemt DC Services enkel genoegen met piekfijn afgewerkt eindresultaat en perfect functioneren van de CV-installatie.

Prijzen CV | Nieuwbouw & alternatieve energiebronnen

Aarzel niet me te contacteren voor bijkomende technische informatie m.b.t. de installaties van centrale verwarmingen in nieuwbouw.

Ook een raming van de kostprijzen kan ik u geven met desgevallend een prijsofferte op maat of nog extra info inzake het aanwenden van alternatieve energiebronnen.
>> Laat het gerust weten...